Zadania i obowiązki:

Odbędzie się 5 ponadnarodowych spotkań projektowych, które są strategicznym mechanizmem oceny i monitorowania działań w ramach projektu ze względu na jego charakter bezpośrednich spotkań, nadając projektowi więcej formalności, a także uzyskując poważne zaangażowanie partnerów.

W ramach CEDES proponujemy opracowanie działań edukacyjnych, dydaktycznych i szkoleniowych – LTTA w 7 krajach partnerskich, z następującymi celami:

wzmocnienie wiedzy i dobrych praktyk, rozwijanie umiejętności uczestników w gospodarce o obiegu zamkniętym

wzmocnienie szkolenia LTTA poprzez dodanie bezpośredniej obserwacji rzeczywistych przypadków firm, które działają w wizji CE

przekazanie uczestnikom i zainteresowanym stronom narzędzie praktyczne do promowania wizji CE poprzez One Stop Shop w CE

zacieśnić kontakt z sektorem przedsiębiorczości poprzez wizyty edukacyjne, analizowanie modeli rozwoju przyjętych przez odnoszących sukcesy przedsiębiorców o okrągłej wartości dodanej i wpływu na ich społeczności

Będzie to możliwe dzięki wsparciu firm, które zapewnią zaplecze do rozwoju tej działalności

CEDES poprzez 7 działań szkoleniowych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i 5 spotkań ponadnarodowych przyniosą jako główne wyniki „One Stop Shop for Circular Economy” oraz „The Guidance Document on Best Practices in CE”.

Spotkanie inaugurujące w Berlinie

  • NIEMCY
  • Host: CRN (10/2019)

Na początku projektu, czyli miesiąc przed LTTA C1, dla ogólnej koordynacji zarządzania i logistyki.

CELE:

Ogólna koordynacja projektu i prezentacja pracy zespołowej projektu, generowanie informacji zwrotnych między partnerami oraz wymiana kryteriów i sugestii dotyczących CEDES.

ZAWARTOŚĆ:

  • Szczegółowy opis planu prac CEDES. Prezentacja partnerów.

  • Ogólna koordynacja działań projektowych LTT1 do opracowania i treści.

  • Podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami.

  • Koordynacja planu i działań w zakresie upowszechniania.

  • Ocena TM i podpisanie raportu ze spotkania.

Objaśnienia:

TM – Międzynarodowe spotkania

C – Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami