Projekt

Circural economy i przyszłość naszego biznesu

Circular Economy as a Development Strategy (CEDES) to projekt realizowany w ramach Erasmus+. Jego celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie skutecznych rozwiązań w zakresie ekonomii cyrkularnej, tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). 

Czas trwania projektu

CEDES logo

Czas trwania projektu

CEDES logo
Wrzesień 2019
Rozpoczęcie działań projektowych
Wrzesień 2019
Styczeń 2020
Berlin LTT
Styczeń 2020
lipiec 2020
LTT Berlin
lipiec 2020
LTT Madrid
Grudzień 2021
Zakończenie projektu
Grudzień 2021

Cele projektu


Uzasadnienie projektu:

Zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) może wydawać się nadal odległym pojęciem, często niedoprecyzowanym szczególnie pod względem możliwości uwzględniania w praktyce osób i organizacji. Wspomniane zagadnienie nie stanowi jedynie ogólnej, abstrakcyjnej teorii, ale wpływa na zorganizowanie społeczeństwa na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju i dobrostanu w długim okresie, w odpowiedzi na konkretne współczesne wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Dostrzegamy, że zasoby surowców są ograniczone, a w ich wykorzystaniu znaczenie mają przepływy w łańcuchach dostaw (tworzenia wartości).

Beneficjenci projektu:

Beneficjentami projektu są nauczyciele i szkoleniowcy zajmujący się kształceniem i szkoleniem zawodowym, tutorzy, konsultanci, przedsiębiorcy społeczni, specjaliści z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym, instytucje i przedsiębiorstwa funkcjonujące w obszarze ekonomii cyrkularnej w partnerskich krajach.

Rezultaty:

rozwój umiejętności komunikacyjnych uczestników

poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy w ramach współpracy międzynarodowej,

rozwijanie umiejętności w zakresie zagadnień

omawianych podczas każdego działania edukacyjnego / szkoleniowego

zwiększona zdolność do zarządzania i rozwijania

działań w zespole w środowisku wielokulturowym

poprawa procedur kontroli jakości

i ewaluacji poprzez działania projektowe.

pogłębienie wiedzy na temat najlepszych praktyk CE

w planowanych działaniach edukacyjnych

podniesienie kompetencji międzykulturowych, języka i znajomości tradycji

podniesienie kompetencji międzykulturowych, języka i znajomości tradycji

poprawa umiejętności, świadomości i technik doradztwa

poprawa umiejętności, świadomości i technik doradztwa

rozwijanie podejścia polegającego na “redukowaniu, ponownym wykorzystaniu, recyklingu”

z zachowaniem krytycznego myślenia, poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

Wzmacnianie

umiejętności językowych, cyfrowych i międzykulturowych

większa motywacja i satysfakcja w codziennej pracy,

umiejętności językowych, cyfrowych i międzykulturowych

stworzenie “One Stop Shop for Circular Economy”

oraz “Guidance Document of BP in CE”, jako narzędzia dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron w tej dziedzinie

poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy w ramach współpracy międzynarodowej

rozwój umiejętności komunikacyjnych uczestników

omawianych podczas każdego działania edukacyjnego / szkoleniowego

rozwijanie umiejętności w zakresie zagadnień

w zespole w środowisku wielokulturowym

zwiększona zdolność do zarządzania i rozwijania działań

i ewaluacji poprzez działania projektowe

poprawa procedur kontroli jakości

w planowanych działaniach edukacyjnych

pogłębienie wiedzy na temat najlepszych praktyk CE

każdego z krajów przyjmujących w ramach działań związanych z mobilnością

podniesienie kompetencji międzykulturowych, języka i znajomości tradycji

w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym

poprawa umiejętności, świadomości i technik doradztwa

z zachowaniem krytycznego myślenia, poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

rozwijanie podejścia polegającego na "redukowaniu, ponownym wykorzystaniu, recyklingu"

wzmacnianie umiejętności językowych, cyfrowych i międzykulturowych

Wzmacnianie

dzięki wymianie i wkładowi personelu w projekt

większa motywacja i satysfakcja w codziennej pracy

oraz "Guidance Document of BP in CE", jako narzędzia dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron w tej dziedzinie

stworzenie "One Stop Shop for Circular Economy"

Instytucje partnerskie:

Oddziaływanie

Głównym efektem projektu będzie promocja rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach społecznych w 7 krajach partnerskich.

- doskonalenie wiedzy i umiejętności w podejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym, uczestnicy mają możliwość praktycznego wykorzystania ich w codziennej pracy w organizacjach

- rozwój kompetencji społecznych i doradczych w aspektach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym

Dla uczestnika

- poprawa umiejętności w zakresie zarządzania pracą i działań międzynarodowych

- personel partnerów zwiększy wiedzę i umiejętności w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym i ekonomii społecznej

- rozwój współpracy międzynarodowej

Dla partnerów

- poznanie sposobów zmiany działalności w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

- rozwój umiejętności w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym

- poznania sposób finansowania działalności w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym

Dla przedsiębiorstw, grup osób i organizacji zaangażowanych w obszarze gospodarki obiegowej (interesariuszy):

Zgodnie z wprowadzonym w prawie UE o ochronie danych osobowych, prosimy zapoznać się z polityką prywatności oraz rodzajem danych, które przetwarzamy w Polityce prywatności.